LCB
Robert Legros

Robert Legros

Brüssel, Belgien

Zu Gast im LCB:
2003

Robert Legros lehrt Philosophie an der Université Libre de Bruxelles. Er erhielt ein Stipendium des Belgischen Kulturministeriums Brüssel.

360