LCB

Ákos Kormányos, born in Zenta, Yugoslavia, in today’s Serbia. He completed his primary and secondary education there. He has been living in Szeged, Hungary for a decade. He got BA and a MA degree in psychology, and also studied philosophy and aesthetics. He is currently a psychologist at the Department of Oncotherapy at University of Szeged and he is a postgraduate student at the University of Essex (England). In addition to his profession, he writes regularly. He published three book volumes, Paraván (2019, Forum – FISZ), Töredezettségmentesítés (2021 Forum – FISZ) and Légzéstecnikák (2022 Forum – FISZ). In addition to several recognitions, he won the Péter Horváth literary scholarship in 2021. Thanks to the scholarship, he spent a few weeks in Stuttgart at the Schloss Solitude and in Berlin at the LCB. He was born disabled as a result of a rare neurological disease. This condition leaves a mark on his everyday life, as well as his professional and artistic world. In addition to questions about disability, he also writes about other taboo topics, including sexuality and aggression in connection with others.

 

 

 

Ákos Kormányos, geboren in Zenta, Jugoslawien, im heutigen Serbien. Hier absolvierte er die Grund- und Sekundarschule. Er lebt seit einem Jahrzehnt in Ungarn. In Szeged erwarb er seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie und Master-Abschlüsse in Psychologie sowie Philosophie und Ästhetik. Derzeit arbeitet er als Psychologe an der Klinik für Onkotherapie der Universität Szeged.  Er ist Schriftstellerin und Dozentin für Psychologie in Essex und hat drei Bände veröffentlicht, Paraván (2019, Forum – FISZ), Nachbesprechung (2021 Forum – FISZ) und Atemtechniken (2022 Forum – FISZ).
Er wurde unter anderem mit dem Péter-Horváth-Literaturstipendium 2021 ausgezeichnet. 2022 verbrachte er ein paar Wochen in Stuttgart und Berlin. Er wurde aufgrund einer seltenen neurologischen Krankheit behindert geboren. Diese Bedingung hat seinen Alltag und sein berufliches und künstlerisches Leben geprägt. Zusätzlich zu seiner Behinderung schreibt er auch über andere Tabuthemen, darunter Sexualität und Aggression in Beziehung zu anderen.

 

Ákos Kormányos, zentán született, Jugoszláviában, a mai Szerbia területén. Itt végezte alap és középfokú

tanulmányait. Egy évtizede Magyarországon él. Szegeden pszichológiából szerzett alap és
mesterfokú diplomát, ez mellett filozófiát és esztétikát hallgatott.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikájának pszichológusa. Az Essexi
Egyetem posztgraduális hallgatója.
Szakmája mellett rendszeresen ír. Három kötete jelent meg, Paraván (2019, Forum – FISZ),
Töredezettségmentesítés (2021 Forum – FISZ) és Légzéstechnikák (2022 Forum – FISZ) címmel.
Több elismerés mellett elnyerte a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjat 2021-ben. Az ösztöndíjnak
köszönhetően néhány hetet Stuttgartban és Berlinben töltött.
Egy ritka neurológiai betegség következtében mozgássérültként született. Ez az állapot
meghatározza mindennapjait, továbbá szakmai és művészeti világát is. A mozgássérültség mellet
egyéb tabu témákról is ír, többek között, a szexualitás, az agresszió a másokhoz való kapcsolódás
kérdéskörében.
Toledo Logo
360